۷۸۹ ۵۰ ۵۰- ۰۹۹۱
۵۰ ۵۵ ۵۸ ۲۲ – ۰۲۱
dadbanandanapub@gmail.com
برچسب

قراردادنویسی

بستن قرارداد کتبی با کارگر

اهمیت بستن قرارداد کتبی با کارگر معمولاً بهتر است که کارفرما با کارگر قرارداد مکتوب کار منعقد کرده و آن را به...
ادامه مطلب

مالیات نقل و انتقال املاک مسکونی

مالیات نقل و انتقال املاک مسکونی نقل و انتقال املاک مسکونی مشمول ۵ درصد مالیات به مأخذ ارزش معاملاتی است؛ بنابراین اصولاً...
ادامه مطلب

نحوه تشخیص رونوشت یا اصل بودن سند

حصول اطمینان از اصل بودن سند اصل یا کپی بودن یک نوشته، بستگی به امضای آن دارد، بنابراین اگر فرصت تنظیم صورتجلسه...
ادامه مطلب

نحوه گرفتن مجوز کسب و کارهای مجازی

کسب و کارهای مجازی : واحد صنفی است که از طریق ابزارهای ارتباط از راه دور مانند وب سایت یا اپلیکیشن مبادرت...
ادامه مطلب

حقوق کار

حقوق کار و استخدام بازنشستگان به کارگیری بازنشستگان در دستگاههای اجرایی (وزارتخانه، موسسه دولتی، شرکت دولتی و نهاد عمومی غیردولتی مثل شهرداری)...
ادامه مطلب
0